სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ერთერთი თუ ერთ-ერთი

ჯაზის ერთერთი ფუძემდებელია - ჯაზის ერთ-ერთი ფუძემდებელია.

კომენტარები: