სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ერთი და იგივე თუ ერთი და იმავე

ერთი და იგივე საქმისთვის ორჯერ უწევს სასჯელის მოხდა - ერთი და იმავე საქმისთვის ორჯერ უწევს სასჯელის მოხდა.

კომენტარები: