სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ერთის მხრივ თუ ერთი მხრივ

ერთის მხრივ პროექტი მომწონს, მეორეს მხრივ მისი განხორციელება სარისკოა - ერთი მხრივ პროექტი მომწონს, მეორე მხრივ მისი განხორციელება სარისკოა.

კომენტარები: