სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ეფექტური თუ ეფექტიანი

პრობლემის აღმოსაფხვრელად კომპანიამ ეფექტური ზომები მიიღო - პრობლემის აღმოსაფხვრელად კომპანიამ ეფექტიანი ზომები მიიღო.

 

ეფექტური (ინგლისურად effective, რუსულად эффектный) – მიუთითებს ფორმაზე, გარეგნულ მახასიათებლებზე, ამით შექმნილ მოკლევადიან შთაბეჭდილებაზე, რომელშიც გათვლა ეფექტზეა გაკეთებული. შესაბამისად, ეფექტური შეიძლება იყოს: ქალი, კაცი, სპექტაკლი, რომანი, პაკაცო და ა.შ.

ეფექტიანი -  (ინგლისურად efficient, რუსულად эффективный) – მიუთითებს შედეგზე და ორიენტირებულია შინაარსზე. შესაბამისად, ეფექტიანი შეიძლება იყოს წარმოება, თავდაცვა, მენეჯმენტი, მიღებული ზომები და ა.შ.

 

 

კომენტარები: