სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ექვივალენტი თუ ეკვივალენტი

მილიონი დოლარის ვივალენტი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა - მილიონი დოლარის ევივალენტი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა.

კომენტარები: