სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ექსგუმაცია თუ ექსჰუმაცია

გვამს ექსგუმაცია ჩაუტარდა - გვამს ექსჰუმაცია ჩაუტარდა.

კომენტარები: