სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ზოგიერთებს თუ ზოგიერთს

ზოგიერთებს მიაჩნდათ - ზოგიერთს მიაჩნია.

 

სწორია: ზოგიერთს (ან ზოგს). არა აქვს მრავლობითი. დავაკვირდეთ დაბოლოებას: ერთ-ები, შეუძლებელია მისი მრავლობითში წარმოება.

 

კომენტარები: