სწორად წერე ✏️0-9

✏️ თვითდაჯერებული თუ თავდაჯერებული

ელტონ ჯონი: კოკაინმა თვითდაჯერებულობა შემმატა - ელტონ ჯონი: კოკაინმა თავდაჯერებულობა შემმატა.

კომენტარები: