სწორად წერე ✏️0-9

✏️ თვისობრივი თუ თვისებრივი

ქვეყანაში თვისობრივად გაუმჯობესდა მედიაგარემო - ქვეყანაში თვისებრივად გაუმჯობესდა მედიაგარემო

კომენტარები: