სწორად წერე ✏️0-9

✏️ თქვენს ხელთ არსებული თუ თქვენ ხელთ

როგორია თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია? - როგორია თქვენ ხელთ არსებული ინფორმაცია? 

კომენტარები: