სწორად წერე ✏️0-9

✏️ თხოვა თუ სთხოვა

ინტერპოლმა ჩინეთს დაკარგული პრეზიდენტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება თხოვა - ინტერპოლმა ქვეყანას დაკარგული პრეზიდენტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სთხოვა.

კომენტარები: