სწორად წერე ✏️0-9

✏️ იგივეს თუ იმავეს

მე თეირანში იგივეს ცენზურის გარეშე ვერ გავაკეთებ - მე თეირანში იმავეს ცენზურის გარეშე ვერ გავაკეთებ.

 

სწორია: იმავე რეგლმანეტით 

სახ. იგივე რეგლამენტი             

მოთხ. იმავე რეგლამენტმა             

მიც. იმავე რეგლამენტს             

ნათ. იმავე რეგლამენტის              

მოქმ. იმავე რეგლამენტით             

ვით. იმავე რეგლამენტად             

წოდ. არა აქვს წოდებითი

კომენტარები: