სწორად წერე ✏️0-9

✏️ იქნა მიღებული თუ მიიღეს

კონსტიტუცია ზაფხულში იქნა მიღებული - კონსტიტუცია ზაფხულში მიიღეს.

კომენტარები: