სწორად წერე ✏️0-9

✏️ იქნა შედგენილი თუ შეადგინეს

ადგილზე ოქმი შედგენილ იქნა - ოქმი ადგილზე შეადგინეს.

კომენტარები: