სწორად წერე ✏️0-9

✏️ იქნა შენარჩუნებული თუ შენარჩუნდა

საგანგებო მდგომარეობა შენარჩუნებული იქნა - საგანგებო მდგომარეობა შენარჩუნდა.

კომენტარები: