სწორად წერე ✏️0-9

✏️ იქნა შეტანილი თუ შეიტანეს

სოფლებში სურსათი იქნა შეტანილი - სოფლებში სურსათი შეიტანეს.

კომენტარები: