სწორად წერე ✏️0-9

✏️ იქნება დამკაყოფილებული თუ დაკმაყოფილდება

თუ სამივე პირობა იქნება დაკმაყოფილებული მმართველი გუნდი მხარს დაუჭერს ამ პროექტს - თუ სამივე პირობა დაკმაყოფილდება მმართველი გუნდი მხარს დაუჭერს ამ პროექტს.

კომენტარები: