სწორად წერე ✏️0-9

✏️ კალენდარული თუ კალენდრული

მშობელს უფლება აქვს აიღოს შვებულება ბავშვის დაბადებიდან 550 კალენდარული დღით - მშობელს უფლება აქვს აიღოს შვებულება ბავშვის დაბადებიდან 550 კალენდრული დღით.

კომენტარები: