სწორად წერე ✏️0-9

✏️ კართოტეკა თუ კარტოთეკა

ეროვნულმა არქივმა საბჭოეთის დროინდელი კართოტეკის გამოქვეყნება დეკემბერში დაიწყო - ეროვნულმა არქივმა საბჭოეთის დროინდელი კარტოთეკის გამოქვეყნება დეკემბერში დაიწყო.

კომენტარები: