სწორად წერე ✏️0-9

✏️ კაფის თუ კაფეს

კაფ მენეჯერი დაკითხვაზეა - კაფს მენეჯერი დაკითხვაზეა.

კომენტარები: