სწორად წერე ✏️0-9

✏️ კვდებიან თუ იხოცებიან

ლოქორები რეპროდუქციული პერიოდის შემდეგ, შემოდგომაზე კვდებიან - ლოქორები რეპროდუქციული პერიოდის შემდეგ, შემოდგომაზე იხოცებიან.

 

სწორია: „კვდება” მხოლობითში, „იხოცებიან” - მრავლობითში. „კვდება” რიცხვში მონაცვლე ზმნაა, როგორც მაგალითად, „ვარდნა” , რომელიც მრავლობითშია -  „ცვენა”.

კომენტარები: