სწორად წერე ✏️0-9

✏️ კვირის მანძილზე თუ კვირის განმავლობაში

შეხვედრა კვირის მანძილზე დაინიშნება - შეხვედრა კვირის განმავლობაში დაინიშნება.

 

სწორია: განმავლობაში.  (ამ დროის განმავლობაში, სამი ათწლეულის განმავლობაში, 6 წლის განმავლობაში და ა.შ.)

კომენტარები: