სწორად წერე ✏️0-9

✏️ კლებულობს თუ იკლებს

ოკეანეებში ჟანგბადის დონე კლებულობს - ოკეანეებში ჟანგბადის დონე იკლებს.

კომენტარები: