სწორად წერე ✏️0-9

✏️ კონსესუსი თუ კონსენსუსი

მოსამართლის კანდიდატურაზე კონსესუსი ვერ შედგა - მოსამართლის კანდიდატურაზე კონსენსუსი ვერ შედგა

კომენტარები: