სწორად წერე ✏️0-9

✏️ კონტიგენტი თუ კონტინგენტი

ჰააგის სასამართლოს დადგენილებით, გაეროს ნიდერლანდურმა კონტიგენტმა იცოდა, რომ მუსლიმებს საფრთხე ელოდათ - ჰააგის სასამართლოს დადგენილებით, გაეროს ნიდერლანდურმა კონტინგენტმა იცოდა, რომ მუსლიმებს საფრთხე ელოდათ.

კომენტარები: