სწორად წერე ✏️0-9

✏️ კუბიკ რუბიკი თუ რუბიკის კუბი

კუბიკ რუბიკის აწყობაში ახალი რეკორდი დამყარდა - რუბიკის კუბის აწყობაში ახალი რეკორდი დამყარდა.

კომენტარები: