სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ლაკონური თუ ლაკონიური

ლექტორმა წესები ლაკონურად განმარტა - ლექტორმა წესები ლაკონიურად განმარტა.

 

ადგილს საბერძნეთში, სადაც მომჭირნედ ანუ ლაკონიურად ლაპარაკობდნენ, ერქვა ლაკონია. აქედან მოდის ეს სიტყვაც.

კომენტარები: