სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ლოჯისტიკა თუ ლოგისტიკა

თბილისსა და ქუთაისში ლოისტიკური ცენტრები მოეწყობა - თბილისსა და ქუთაისში ლოისტიკური ცენტრები მოეწყობა.

 

სწორია: ლოგისტიკა. ქართული ეყრდნობა ორიგინალი ენის ფონეტიკურ სტრუქტურას. სიტყვა ბერძნული წარმოშობისაა და შესაბამისად, ვიყენებთ ბერძნულ ვარიანტს და არა ინგლისურს.

 

კომენტარები: