სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მამა-შვილი იყვნენ თუ მამა-შვილი იყო

გარდაცვლილები მამა-შვილი იყვნენ - გარდაცვლილი მამა-შვილი იყო.

კომენტარები: