სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მარცხი განიცადა თუ დამარცხდა

კანდიდატმა არჩევნებში მარცხი განიცადა - კანდიდატი არჩევნებში დამარცხდა.

კომენტარები: