სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მბრალმდებელი თუ ბრალმდებელი

სასამართლო პროცესი ბრალმდებელი მხარის შუამდგომლობით გადაიდო - სასამართლო პროცესი ბრალდებელი მხარის შუამდგომლობით გადაიდო.

კომენტარები: