სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მედია კრიტიკა თუ მედიაკრიტიკა

საქართველოში მიუკერძოებელი მედია კრიტიკოსები არ არიან - საქართველოში მიუკერძოებელი მედიაკრიტიკოსები არ არიან.

კომენტარები: