სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მედია საშუალებებს თუ მედიასაშუალებებს

Facebook-ი ხელისუფლებების მიერ კონტროლირებად მედია საშუალებების გვერდებს მონიშნავს - Facebook-ი ხელისუფლებების მიერ კონტროლირებად მედიასაშუალებების გვერდებს მონიშნავს.

კომენტარები: