სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მთელს რეგიონში თუ მთელ რეგიონში

საქართველოს, მთელს რეგიონში ინფიცირებულების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს - საქართველოს, მთელ რეგიონში ინფიცირებულების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს.

კომენტარები: