სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მიმართებაში თუ მიმართებით

აშშ ირანთან მიმართებაში ფინანსურ სანქციებს აამოქმედებს - აშშ ირანთან  მიმართებით ფინანსურ სანქციებს აამოქმედებს.

იურისტებმა საქმეში კანონმდებლობასთან მიმართებაში უზუსტობები იპოვეს - იურისტებმა საქმეში კანონმდებლობასთან მიმართებით უზუსტობები იპოვეს.

 

სწორია: მიმართებით ან მიმართ, ან დაკავშირებით. 

კომენტარები: