სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მის საქმიანობას თუ თავის საქმიანობას

ბრალის წარდგენას მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს - ბრალის წარდგენას თავის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს,

 

კომენტარები: