სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მიუკერძოვებლად თუ მიუკერძოებლად

ტელევიზია მიუკერძოვებლად აშუქებს ქვეყანაში მიმდინარე ამბებს - ტელევიზია მიუკერძოებლად აშუქებს ქვეყანაში მიმდინარე ამბებს.

კომენტარები: