სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მიღებულ იქნება თუ მიიღებენ

რეგულაციების შემსუბუქებაზე გადაწყეტილება მთავრობის სხდომაზე იქნება მიღებული - რეგულაციების შემსუბუქებაზე გადაწყვეტილებას მთავრობის სხდომაზე მიიღებენ.

კომენტარები: