სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მომგებიანი თუ მოგებიანი

მომგებიანი ბილეთის მფლობელს თანხა გადაეცა - მოგებიანი ბილეთის მფლობელს თანხა გადაეცა .

 

შესაბამისად, წაგებიანი და არა წამგებიანი.

კომენტარები: