სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მომსახურეობის თუ მომსახურების

სამედიცინო დაწესებულებებში მომსახურეობის ფასები გათანაბრდა - სამედიცინო დაწესებულებებში მომსახურების ფასები გათანაბრდა.

კომენტარები: