სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მოხდა გადამზადება თუ გადამზადდა

მოხდა ადგილობრივი მოსახლეობის გადამზადება - ადგილობრივი მოსახლეობა გადამზადდა.

 

კომენტარები: