სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მუშა ხელი თუ მუშახელი

კომპანია მუშა ხელის ჩინეთში გადამზადებას გეგმავს - კომპანია მუშახელის ჩინეთში გადამზადებას გეგმავს.

კომენტარები: