სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მშენებლობას ახორციელებს თუ აშენებს

სამინისტრო 50 სკოლის მშენებლობას ახორციელებს - სამინისტრო 50 სკოლას აშენებს.

კომენტარები: