სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ნასვამი იყო თუ ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა

პოლიციელი ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა - პოლიციელი ნასვამი იყო.

კომენტარები: