სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ნერვიული თუ ნერვული

ავადმყოფობა აზიანებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემას - ავადმყოფობა აზიანებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემას.

 

სწორია: ნერვული (ნერვიული ითქმის მხოლოდ ადამიანზე, სხვა შემთხვევებში, ნერვულია: ნერვული დაბოლოება, ნერვული სისტემა, ნერვული აშლილობა და ა.შ.)

 

კომენტარები: