სწორად წერე ✏️0-9

✏️ პენიტენციალურ თუ პენიტენციურ

პენიტენციალურ დაწესებულებაში პატიმარების უფლებები დაირღვა - პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმარების უფლებები დაირღვა.

კომენტარები: