სწორად წერე ✏️0-9

✏️ პლასტმასი თუ პლასტმასა

დაშავებულს პლასტმასის ტყვია ესროლეს - დაშავებულს პლასტმასას ტყვია ესროლეს.

 

პლასტმასა (ეს არის შემოკლებული ვერსია ორი სიტყვისა: პლასტიკური მასა)

 

კომენტარები: