სწორად წერე ✏️0-9

✏️ პონტიფიკოსი თუ პონტიფექსი

გადამდგარი პაპი პონტიფიკოსის სტატუსს ინარჩუნებს - გადამდგარი პაპი პონტიფექსის სტატუსს ინარჩუნებს.

კომენტარები: