სწორად წერე ✏️0-9

✏️ პრობლემას წარმოადგენს თუ პრობლემაა

სამშენებლო მტვერი ქალაქისთვის პრობლემას წარმოადგენს - სამშენებლო მტვერი ქალაქისთვის პრობლემაა.

კომენტარები: