სწორად წერე ✏️0-9

✏️ პრობლემატურ თუ პრობლემურ

ოპოზიციის განცხადებით კანონპროექტი პრობლემატურია - ოპოზიციის განცხადებით კანონპროექტი პრობლემურია. 

კომენტარები: